Změny trvalého pobytu - kde všude nahlásit?

Pokud se budete stěhovat, budete potřebovat nahlásit změnu trvalého pobytu, abyste zajistili hladký proces stěhování a odpovídajícím způsobem aktualizovali své údaje:

  1. Informujte poštu: Začněte tím, že o změně adresy informujete místní poštu. Můžete tak učinit vyplněním formuláře Změna adresy buď online, nebo na pobočce místní pošty. Tím zajistíte, že vaše pošta bude po určitou dobu přeposílána na vaši novou adresu.

  2. Aktualizace důležitých kontaktů: Vytvořte si seznam všech organizací, institucí a jednotlivců, kteří vám pravidelně posílají poštu. To může zahrnovat banky, společnosti vydávající kreditní karty, poskytovatele pojištění, předplatné, vládní agentury, zaměstnavatele a přátele nebo rodinu. O změně adresy informujte každého z nich jednotlivě.

  3. Aktualizace právních dokumentů: Aktualizujte svůj řidičský průkaz nebo občanský průkaz svou novou adresou. 

  4. Aktualizace veřejných služeb: Informujte energetické společnosti, jako jsou poskytovatelé elektřiny, vody, plynu, internetu a kabelových služeb, o vaší změně adresy, abyste zajistili nepřetržitý provoz. Možná budete muset založit nové účty nebo převést stávající na svou novou adresu.

  5. Aktualizace finančních účtů: Chcete-li aktualizovat svou adresu, obraťte se na svou banku, družstevní záložnu a další finanční instituce, kde máte účty. To platí také pro investiční účty, důchodové účty a poskytovatele půjček.

  6. Aktualizace poskytovatelů pojištění: Informujte své zdravotní pojištění, pojištění auta, pojištění majitele domu/pronajímatele a jakékoli další poskytovatele pojištění o změně adresy.

  7. Aktualizace předplatitelských služeb: Pokud dostáváte pravidelné dodávky nebo předplatné, jako jsou časopisy, noviny, jídelní balíčky nebo jiné služby, aktualizujte pomocí nich svou adresu, abyste předešli narušení.

  8. Informujte školy a zaměstnavatele: Pokud máte děti ve škole nebo jste v současné době zaměstnáni, informujte jejich příslušné školy nebo svého zaměstnavatele o změně adresy.

  9. Aktualizace online prodejců a služeb: Pokud často nakupujete online nebo používáte služby jako Alza, Amazon nebo online bankovní platformy, aktualizujte svou adresu v nastavení účtu.

  10. Dočasně přesměrovat poštu: Zvažte použití služby přeposílání pošty, pokud předpokládáte, že vám během přechodného období nějaká pošta chybí. Poštovní služba často nabízí dočasné možnosti přeposílání pošty pro ty, kteří se nedávno přestěhovali.

Provedením těchto kroků zajistíte, že váš přechod na novou adresu bude co nejhladší a že vám neunikne žádná důležitá korespondence nebo služby.