Jak na stěhování lednice?

 1. Vyprázdněte lednici: Vyjměte všechny potraviny a nápoje z části lednice i mrazáku. Chladnička tak bude lehčí a zabrání se posunutí předmětů během stěhování.

 2. Odmrazujte mrazák (je-li to nutné): Pokud má vaše chladnička mrazák, ve kterém se tvoří led, nezapomeňte jej před přemístěním odmrazit. Zabráníte tak úniku vody při stěhování.

 3. Odpojte lednici: Odpojte lednici od elektrické zásuvky. Pro přístup k zástrčce jej možná budete muset oddálit od stěny. Nikdy nešoupejte lednici na linoleu.

 4. Vyjmutí polic a zásuvek: Vyjměte všechny vyjímatelné police, zásuvky a další příslušenství uvnitř chladničky. Zabalte je samostatně a bezpečně je zabalte, aby nedošlo k poškození.

 5. Zajištění dveří: K zajištění zavřených dveří chladničky použijte silnou pásku nebo stretch folii. To zabrání jejich otevření během stěhování.

 6. Připravte cestu: Uvolněte cestu od lednice k východu a odstraňte na cestě všechny překážky.

 7. Používejte rudl: Nákladní vozík nebo rudl vám mohou pomoci bezpečně přepravovat lednici. Nakloňte lednici mírně dozadu a zasuňte rudl pod ni. 

 8. Stěhujte opatrně: Opatrně vysuňte lednici z jejího aktuálního umístění a ujistěte se, že nenarazí do zdí, rámů dveří nebo jiných předmětů.

 9. Naložení do nákladní vozu: Pokud lednici stěhujete na nové místo, opatrně ji naložte do nákladního vohu. 

 10. Zabezpečení během přepravy: Ujistěte se, že je lednice během přepravy bezpečně připevněna, aby se nepřevrátila nebo neklouzala.

 11. Vyložení a umístění: Jakmile dorazíte do cíle, opatrně vyjměte lednici a umístěte ji na nové místo. Dejte pozor, abyste během cesty nepoškrábali podlahu nebo stěny.

 12. Odstání: Pokud byla lednice během přesunu nakloněna, nechte ji několik hodin odstát, než ji znovu zapojíte. To umožní, aby se chladivo usadilo zpět na místo.

Pokud se budete řídit těmito kroky, Vaše lednice Vám bude sloužit ještě mnoho let bez potíží.