Jak se přestěhovat do zahraničí?

Čeká vás stěhování do zahraničí? Jedná se o velký životní krok a jistě se Vám bude hodit pár dobrých rad a tipů. Před samotným stěhování si budete muset zařídit spoustu ukonů, bez kterých se jen těžko přestěhujete. Se samotným stěhováním se Však obratte na profíky jako například naše stěhovací firma.

stehovani do zahranici.jpeg

Chcete kalkulaci stěhování do zahraničí?

Kontaktujte nás

Jak se připravit na stěhování do zahraničí?

Příprava na mezinárodní stěhování může být složitý proces, ale s pečlivým plánováním a organizací můžete přechod usnadnit. Zde je průvodce krok za krokem, který vám pomůže připravit:

1. Plánování:

 • Prozkoumejte svou cílovou zemi: Seznamte se s kulturou, jazykem, podnebím a místními zvyky.
 • Pochopte požadavky na víza a pobyt: Ujistěte se, že máte pro svůj přesun potřebná víza a povolení.
 • Vytvořte časovou osu: Nastavte časovou osu pro svůj přesun, včetně důležitých dat, jako jsou žádosti o víza, balení a odeslání.

2. Uspořádejte si dokumenty:

 • Shromážděte důležité dokumenty: Sbírejte pasy, víza, rodné listy, lékařské záznamy a další nezbytné dokumenty.
 • Vytvářejte kopie: Vytvářejte kopie důležitých dokumentů a ukládejte je na bezpečné místo nebo zvažte jejich digitalizaci pro snadný přístup.

3. Třídění a odstraňování nepořádku:

 • Začněte brzy: Začněte třídit své věci v dostatečném předstihu před stěhováním.
 • Rozhodněte se, co si necháte: Rozhodněte se, které předměty si chcete vzít s sebou, co prodat, darovat nebo vyhodit.
 • Zvažte omezení dopravy: Prozkoumejte všechna omezení dovozu určitých položek do cílové země.

4. Strategicky zabalte:

 • Investujte do kvalitních obalových materiálů: K ochraně svých věcí používejte pevné krabice, bublinkové fólie, balicí pásky a balicí arašídy.
 • Označte krabice: Jasně označte každou krabici jejím obsahem a místem určení, abyste usnadnili vybalení.
 • Balte strategicky: Zabalte těžké předměty na dno krabic a křehké předměty se spoustou vycpávek.

5. Zajistěte dopravu:

 • Vyberte si stěhovací společnost: Prozkoumejte mezinárodní stěhovací společnosti.
 • Zarezervujte si dopravu: Naplánujte si termín stěhování u vybrané stěhovací společnosti s dostatečným předstihem.

6. Správa financí:

 • Rozpočet na výdaje: Odhadněte náklady svého stěhování, včetně dopravy, dopravy, víz a životních nákladů.
 • Nastavení bankovnictví: Otevřete si bankovní účet v cílové zemi a převádějte prostředky podle potřeby.

7. Zvládněte logistiku:

 • Informujte důležité strany: Informujte banky, energetické společnosti, zaměstnavatele a další relevantní strany o svém stěhování.
 • Zajistěte si ubytování: Pokud je to možné, zajistěte si ubytování v cílové zemi ještě před příjezdem.
 • Nastavení inženýrských sítí: Než se nastěhujete, zajistěte připojení inženýrských sítí, jako je elektřina, voda a internet.

8. Plán příjezdu:

 • Naučte se jazyk: Zvažte absolvování jazykových kurzů nebo online cvičení, které vám pomohou komunikovat ve vaší nové zemi.
 • Prozkoumejte místní služby: Seznamte se s místními službami, jako je zdravotnictví, doprava a obchody s potravinami.
 • Poznejte svou čtvrť: Prozkoumejte svou novou čtvrť, najděte vybavení a seznamte se se svými sousedy.

9. Buďte flexibilní:

 • Očekávejte neočekávané: Buďte připraveni na neočekávané výzvy a zpoždění během vašeho stěhování.
 • Zůstaňte přizpůsobiví: Mějte otevřenou mysl a buďte ochotni upravit své plány podle potřeby, abyste překonali překážky.

Dodržováním těchto kroků a udržováním pořádku můžete minimalizovat stres a zajistit úspěšný přechod do vašeho nového mezinárodního domova.

Jak probíhá stěhování do zahraničí?

Stěhování do zahraničí probíhá obvykle následujícím způsobem:

 1. Plánování: Začátkem je plánování a organizace celého procesu. To zahrnuje určení termínu stěhování, zajištění potřebných dokumentů (víza, povolení k pobytu apod.) a stanovení rozpočtu. 
 2. Výběr stěhovací společnosti: Je důležité vybrat si spolehlivou mezinárodní stěhovací společnost. Například naši stěhovací firmu - Stěhování ROTTER. 
 3. Balení: Před samotným balením je vhodné provést důkladnou inventuru věcí, které budete přesouvat. - Při balení je důležité dbát na správné zabalení a ochranu křehkých předmětů. 
 4. Přeprava: Věci mohou být přepravovány letecky, lodí nebo pozemní dopravou, v závislosti na vzdálenosti a typu nákladu. Je třeba dodržet příslušné celní předpisy a dokumentace. 
 5. Celní proces: Při mezinárodním stěhování je nutné dodržet celní předpisy a vyplnit příslušné celní formuláře pro vstup do cílové země. Některé země mohou vyžadovat kontrolu nákladu a další dokumentaci. 
 6. Doprava na místo určení: Po příjezdu do cílové země je třeba zajistit dopravu věcí z místa nakládky nebo přístavu do nového domova. Stěhovací společnost vám může pomoci s dopravou a dodání zboží na místo určení. 
 7. Ubytování a usídlení: Před příjezdem do cílové země je vhodné si zajistit dočasné nebo trvalé ubytování. Po příjezdu je potřeba vyřídit nezbytné formality, jako je registrace na místní adrese, zajištění pojištění a podobně. 
 8. Adaptace: Po příjezdu je důležité se adaptovat na nové prostředí, zvyky a kulturu. Může to zahrnovat učení se nového jazyka, hledání nových přátel a zapojení se do místního života. 
 9. Sledování stěhování: Během celého procesu je vhodné udržovat kontakt se stěhovací společností a sledovat stav a polohu vašich zásilek. Každé mezinárodní stěhování je jedinečné a může se lišit v závislosti na destinaci, typu zboží a dalších faktorech. Je důležité pečlivě plánovat a připravit se na různé situace, které mohou nastat během procesu.

Zajistěte si potřebné dokumenty a potvrzení

Při stěhování do zahraničí je důležité zajistit několik dokumentů. Konkrétní požadavky se mohou lišit v závislosti na zemi, do které se přestěhujete, a vašem osobním statutu. Nicméně zde je obecný seznam dokumentů, které byste měli zvážit:
1.  Cestovní pas: Váš platný cestovní pas je nezbytný pro cestování do zahraničí. Ujistěte se, že je platný alespoň několik měsíců po plánovaném datu přestěhování. 
2. Vízum/Residenční povolení: Pokud je k pobytu v zemi, do které se stěhujete, vyžadováno vízum nebo residenční povolení, musíte tento dokument získat před odjezdem. 
3. Zdravotní pojištění: Některé země vyžadují, aby cizinci měli platné zdravotní pojištění. Ujistěte se, že máte pojištění, které pokrývá vaše potřeby v nové zemi. 
4. Pracovní smlouva nebo jiný důkaz o zaměstnání: Pokud se přestěhujete za prací, měli byste mít k dispozici pracovní smlouvu nebo jiný dokument, který prokazuje vaše zaměstnání. 
5. Školní a profesní vysvědčení: Pokud budete hledat práci nebo studovat v zahraničí, může být užitečné mít k dispozici vaše školní a profesní vysvědčení. 
6. Rodinné dokumenty: Pokud se stěhujete s rodinou, budete možná potřebovat rodinné doklady, jako jsou rodné listy, oddací listy nebo doklady o péči o děti. 
7. Finanční dokumenty: Mějte k dispozici důkazy o svém finančním stavu, jako jsou bankovní výpisy, daňová přiznání nebo potvrzení o příjmech. 
8. Povolení k pobytu: V některých zemích může být vyžadováno, abyste se registrovali na místním úřadě a získali povolení k pobytu. 
9. Překlady: Pokud jsou vaše dokumenty v jiném jazyce než jazyk země, do které se stěhujete, může být nutné zajistit jejich oficiální překlady. 
10. Ostatní důležité dokumenty: Kromě výše uvedených dokumentů může být užitečné mít k dispozici další důležité dokumenty, jako jsou pojistné smlouvy, důkazy o majetku apod. Je důležité prověřit specifické požadavky země, do které se stěhujete, a včas zajistit všechny potřebné dokumenty.